ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Monday, 10 November 2014

ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ အလယ္ပို္င္း ဘုန္းေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရ အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း


သုိ႕
အေၾကာင္းအရာ။ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ အလယ္ပို္င္း ဘုန္းေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရ အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း

အထက္ပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းတြင္ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးအျမဲတမ္း သီတင္းသုံးေနထုိင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္သီတင္းသုံးေနထုိင္ရန္ေနရာငွားရမ္းေရးကိစၥတုိ႕ကုိေဆြးေႏြးလုိပါသျဖင့္  ဓမၼမိတ္ ေဆြမ်ားအား ေလးစားစြာျဖင့္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကပါရန္ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေန႕စြဲ…။၁၆.၁၁.၂၀၁၄
ေနရာ..။ကုိခင္ေဇာ္+မနန္းမႈေနအိမ္…
အခ်ိန္..။ညေန၃.၀၀နာရီ..
ဆက္သြယ္ရန္ (အရွင္ထာ၀ရ = ( 0047 ) 45 55 47 84 )
Contact person
ko khin zaw 98614364
U Tin Htun 48288546
Ko Htay Lwin 98868366
Ma Thanda 98434156
Ma Lin Lin Aye 98067956
Ma Naing 98430590


Tuesday, 24 June 2014

ေမာင္စိုးမင္းဦးေအာင္ ႏွင့္ ေမာင္သူရေအာင္ တို႕ကို ရွင္သာမေဏအျဖစ္သို႕သြတ္သြင္းခ်ီးေျမွာက္ျခင္း မဂၤလာစေသာ အလွဴေတာ္အခန္းအနား ဓါတ္ပုံမ်ား

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံစတီရယ္ေဒါျမိဳ႕၊ ရတနာ့ေအာင္ေျမဘုန္းေက်ာင္းယာယီ၌ ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘႏွစ္ပါးကိုအမွဴးထား၍ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေျမာက္ဦးျမိဳ႕၊တိမ္ညိဳေတာင္ပိုင္းေက်းရြာေန (ဦးေအးေမာင္+ေဒၚႏွင္းဆီဦး) ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဦးျမိဳ႕၊ ျမက္ရိပ္ကၽြန္းေက်းရြာေန ဦးေရႊသိန္း+ေဒၚလွၾကည္တို႕၏ေျမး ဦးေငြေအာင္( ကြယ္လြန္) +ေဒၚမိုးမိုးေအးေအာင္တို႕၏သား၊ညီမေဆာင္းႏွင္းျဖဴေအာင္၏အကို မ်ားျဖစ္ေသာ မာင္စိုးမင္းဦးေအာင္ ႏွင့္ ေမာင္သူရေအာင္ တို႕ကို ရွင္သာမေဏအျဖစ္သို႕သြတ္သြင္းခ်ီးေျမွာက္ျခင္း မဂၤလာစေသာ အလွဴေတာ္အခန္းအနား ဓါတ္ပုံမ်ား
 

Sunday, 21 April 2013

၂၁-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႕ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ မွတ္တမ္း၂၁-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႕ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ မွတ္တမ္း
၁။ ကဆုန္လျပည့္ေန႕ ၂၄-၅-၂၀၁၃ ဘုရားအေနကဇာတင္ပြဲ
ဦးဇင္းမွ ဂ်ာမဏီသို႕ၾကြေရာက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ၾကိဳတင္ျပီးျပဳလုပ္ရန္ ၁၈-၅-၂၀၁၃ ေန႕တြင္ျပဳလုပ္ရန္။

ဗုဒၶဘာသာတရားကို မယံုၾကည္လို႔ေမးေသာေမးခြန္းမ်ားကို တိက်ေသာေျဖရွင္းခ်က္

(ဗုဒၶဘာသာတရားကို မယံုၾကည္လို႔ေမးေသာေမးခြန္းမ်ားကို တိက်ေသာေျဖရွင္းခ်က္)