ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Monday, 10 November 2014

ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ အလယ္ပို္င္း ဘုန္းေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရ အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း


သုိ႕
အေၾကာင္းအရာ။ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ အလယ္ပို္င္း ဘုန္းေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရ အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း

အထက္ပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းတြင္ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးအျမဲတမ္း သီတင္းသုံးေနထုိင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္သီတင္းသုံးေနထုိင္ရန္ေနရာငွားရမ္းေရးကိစၥတုိ႕ကုိေဆြးေႏြးလုိပါသျဖင့္  ဓမၼမိတ္ ေဆြမ်ားအား ေလးစားစြာျဖင့္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကပါရန္ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေန႕စြဲ…။၁၆.၁၁.၂၀၁၄
ေနရာ..။ကုိခင္ေဇာ္+မနန္းမႈေနအိမ္…
အခ်ိန္..။ညေန၃.၀၀နာရီ..
ဆက္သြယ္ရန္ (အရွင္ထာ၀ရ = ( 0047 ) 45 55 47 84 )
Contact person
ko khin zaw 98614364
U Tin Htun 48288546
Ko Htay Lwin 98868366
Ma Thanda 98434156
Ma Lin Lin Aye 98067956
Ma Naing 98430590


No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့