ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Friday, 22 February 2013

တပို႕တြဲလၿပည့္ေနသည္ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔

ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔..
တပုိ႔တြဲလျပည့္ ဆုိတာကေတာ့ ဘုရားရွင္တုိင္းသည္ တပည့္သားတုိ႔အား ၾသဝါဒေပး ေတာ္မူ သည္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ အဲဒီေန႔ကုိ ၾသဝါဒပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔ လုိ႔သတ္မွတ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
တပုိ႔တြဲ လျပည့္ ရဲ႔ ထူးျခားခ်က္ ေတြက ေတာ့အမ်ားႀကီး ပါပဲ။
အရွင္သာရိပုတၱရာ ရဟႏၱာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း။
ပညာ အရာ ဧတဒဂ္ရတဲ့ အရွင္သာရိပုတၱရာ နဲ႔ တန္ခုိးအရာ ဧတဒဂ္ရတဲ့ အရွင္ေမာဂၢလန္ တုိ႔ ဧတဒဂ္ရတဲ့ေန႔ ျဖစ္ျခင္း။
အဂၤါ ေလးရပ္နဲ႔ ျပည့္စုံေသာ ရဟန္း ပရိသတ္တုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ စုေဝး မိေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း။
ဘုရားရွင္ အဆုံးအမ ၾသဝါဒ ႏွင့္ ပညတ္ေတာ္ မူအပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္မ်ားကုိ ပါတိေမာက္လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ဘုရားရွင္အားလုံး ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ ဂါထာကုိ ရြတ္ၿမဲ ျပၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အပါယ္ေဘးမွ ကင္းေဝးေစတဲ့ အဆုံးအမကုိ ၾသဝါဒလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ထုိၾသဝါဒ မိန္႔ၾကားေတာ္မူျခင္းကုိ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ျပတယ္လုိ႔ေခၚဆုိရပါတယ္။
အဲဒီပါတိေမာက္က ၾသဝါဒပါတိေမာက္ နဲ႔ အာဏာ ပါတိေမာက္ ဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စား ရွိပါတယ္။ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားတုိ႔သာ ျပဳခြင့္ရွိပါတယ္။ တပည့္သာဝက တုိ႔ ျပခြင့္မရွိပါဘူး။ တပည့္သံဃာေတြက အာဏာပါတိေမာက္ကုိသာ ျပခြင့္ရွိပါတယ္။
သက္ေတာ္ရွည္တဲ့ ဘုရားရွင္တုိ႔ဟာ ၾသဝါဒပါတိေမာက္ ကုိ အသက္ထက္ဆုံး ျပေတာ္မူၾကပါတယ္။ သက္တမ္းတုိေသာဘုရားရွင္တုိ႔သည္ ၾသဝါဒပါတိေမာက္ကုိ ဝါေတာ္ -၂၀ အတြင္းမွာသာ ျပေတာ္မူၾကပါတယ္။
ေလာဘ၊ေဒါသ ၊ ေမာဟ စရုိက္မ်ားမ်ားထူေျပာခ်ိန္တြင္ ၾသဝါဒတည္ၿမဲရန္ ခဲယဥ္းေသာေၾကာင့္ ၊ ဝါေတာ္ -၂၀ လြန္လွ်င္၊ တပည့္သံဃာတုိ႔အား ၊ အာဏာပါတိေမာက္ကုိ ျပေစရပါတယ္။
ဘုရားရွင္တုိ႔သည္ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ကုိ
  • တပုိ႔တြဲ လျပည့္ႀကဳံႀကဳိက္ျခင္း ။
  • ဧဟိဘိကၡဴ ၊ရဟန္းခ်ည္းသာ ျဖစ္ျခင္း။
  • ဆဠာ ဘိည ပဋိသမၻိဒါပတၱ ရဟႏၱာခ်ည္းျဖစ္ျခင္း။
  • မည္သူမွ မပင့္ဖိတ္ပဲ စုေဝးမိျခင္း။
ဤ အဂၤါေလးခ်က္နဲ႔ ျပည့္စုံမွ ျပၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား သည္ မဟာ သကၠရာဇ္၊ ၁၀၃ ခုႏွစ္၊ တပုိ႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ ၊ အထက္ေဖၚျပပါ အဂၤါ ေလးရပ္ ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ကႆပညီေနာင္ ရွင္တစ္ေထာင္၊ ရွင္သာရိပုတၱရာ ႏွင့္ ရွင္မဟာေမာဂၢလန္ ႏွင့္ တပည့္ရဟန္း ၂၅၀ စုစုေပါင္း ရဟႏၱာ ၁၂၅၂ ပါးတုိ႔အား ဂါထာသုံးပုဒ္ ၊ ျဖင့္ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ျပေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ၾသဝါဒပါတိေမာက္ဂါထာ ဟာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာကုိ ေဟာၾကားထား လုိ႔ ပိဋကတ္သုံးပုံ အႏွစ္ခ်ဳပ္တရား လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ ဂါထာ အတုိင္း လုိ္က္နာက်င့္ႀကံမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္၊ႏႈတ္၊စိတ္ယဥ္ေက်း လိမၼာ ၿပီး အုိ၊နာေသလြတ္တဲ့နိဗၺာန္ကုိ မလြဲမုခ်ေရာက္ၾကရမွာ အမွန္ပါ။
ဘုရားရွင္ အဆူဆူတုိ႔ဆုံးမၿမဲျဖစ္တဲ့ ၾသဝါဒ ဂါထာ သုံးပုဒ္ကုိ ပူေဇာ္ရင္း ၾသဝါဒ အတုိင္း က်င့္ႀကံႀကဳိးကုတ္ အားထုတ္ ၾကရေအာင္ ေရးသား ခ်င္ပါတယ္။
၁။ ခႏၱီ ပရမံ တေပါ တိတိကၡာ၊
နိဗၺာနံ ပရမံ ဝဒႏၱိ ဗုဒၶါ
န ဟိ ပဗၺဇိေတာ ပရူပဃာတီ၊
နသမေဏာ ေဟာတိ ပရံ ဝိေဟဌယေႏၱာ။ ၁။ လြန္လြန္ကဲကဲ အျမဲသီးခံျခင္းဟူေသာ၊ သည္းခံျခင္းတရားသည္၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္မည္၏၊ နိဗၺာန္ကို အျမတ္ဆံုးဟူ၍၊ ဘုရားရွင္တို႔သည္ ေဟာေတာ္မူကုန္၏၊ ရဟန္းသည္ သူတစ္ပါးကိုညႇဥ္းဆဲေလ့ရွိသည္ မဟုတ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္၊ သူတစ္ပါးကို ညႇဥ္းဆဲသူသည္ ရဟန္း မဟုတ္ႏိုင္ေခ်။
၂။ သဗၺပါပႆ အကရဏံ၊
ကုသလႆ ဥပသမၸဒါ။
သစိတၱ ပရိေယာဒပနံ၊
ဧတံ ဗုဒၶါန သာသနံ။ ၂။ အလံုးစံုေသာ မေကာင္းမူကို မျပဳျခင္းလည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကို ျပည့္စံုေစ ျခင္းလည္းေကာင္း၊ မိမိစိတ္ကို ျဖဴစင္ေစျခင္းလည္းေကာင္း၊ ဤတရားသံုးပါး သည္ ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ေပတည္း။
၃။အႏုပဝါေဒါ အႏုပဃာေတာ ၊
ပါတိေမာေကၡ စ သံဝေရာ၊
မတၱညဳတာ ဟ ဘတၱသၼိ ံ။
ပႏၱဥၥ သယနာသနံ ။
အဓိစိေတၱ စ အာယာေဂါ ၊
ဧတံ ဗုဒၶါန သာသနံ။  ၃။ သူတစ္ပါးအေပၚ မစြပ္စြဲျခင္းလည္းေကာင္း၊ ရန္ၿငိဳးမဖြဲ႔ျခင္းလည္းေကာင္း၊ ၂၂၇-သြယ္ သိကၡာပုဒ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ပါတိေမာက္ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း လည္းေကာင္း၊ ဆြမ္း အစာအာဟာရ၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိျခင္းလည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္၍ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ယာေနရာ၌ ေနထိုင္ျခင္းလည္း ေကာင္း၊ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ သမာဓိရရွိျခင္း၌ လံု႔လ အားထုတ္ျခင္း လည္းေကာင္း၊ ဤအလံုးစံုသည္ ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ေပတည္း။

စာကုိး ===ဤစာစုကုိ ဆရာေတာ္ မာဂဓီ-သာစည္ေရးသားေသာ အခါေတာ္ေန႔မ်ား စာအုပ္မွ ကုိးကားေရးသား ၿပီး အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တကြ၊ ဆရာေတာ္ ေတာ္ဝင္ႏြယ္၊ ဆရာႀကီးဦးေရႊေအာင္ႏွင့္တကြ ဓမၼစာေပေရးသား၍ သာသနာေတာ္ကုိေစာင့္ေရွာက္ၾကေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တုိ႔အား ရုိေသစြာ ကန္ေတာ့လုိက္ပါတယ္။
https://www.facebook.com/notes/kyaw-san/

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့