ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Saturday, 6 October 2012

ထင္းတုံးေလာက္ပင္ အသုံးမက်တဲ့ ခႏၶာကုိယ္ လက္ေတြ႔က်က် အသုံးခ်ေနေသာ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား ဓါတ္ပုံ

အခြင့္အေရးဆုိတာ ရတုံးရခုိက္ယူထားရတာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ သားတုိ႕ သမီးတုိ႕အတြက္ထားခဲ့တယ္ဆုိျပီး အသုံးမျပဳဘဲ ပစ္ပယ္ထားရင္ေတာ့ ပစ္ပယ္ထားသူပဲ မုိက္မဲရာေရာက္မယ္။
မိဘေတြကေတာ့ အေမြေတြကုိ သားသမီးေတြအတြက္ဆုိျပီး ထားရစ္ခဲ့ၾကတာပါပဲ၊သားသမီးလုပ္သူေတြက တုိ႕အတြက္ဆုိတာေတာ့ သိပါရဲ႕၊အသုံးမျပဳဘူးဆုိရင္ အက်ဳိးမျပီး အခ်ီးႏွီးပဲ ျဖစ္ကုန္မွာ၊မိမိလဲမခ်မ္းသာ ပစၥည္းေတြလဲဆုံး ဒီလုိမ်ဳိး ျဖစ္ေနမယ္။
အခုလဲ ဒီအတုိင္းပဲေပါ့၊ သားတုိ႕ သမီးတုိ႕အတြက္ သာသနာေတာ္ၾကီးကုိ ထားရစ္ခဲ့တာ၊သားတုိ႕သမီးတုိ႕လက္ထဲ ေရာက္ေနျပီ၊ဒီလုိ ႏွလုံးသြင္းျပီးေတာ့ မိမိတုိ႕ရဲ႕ ေလာကီအက်ဳိးစီးပြား ေလာကုတၱရာအက်ဳိးစီးပြာေတြ တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ ဒါန၊သီလ၊ဘာ၀နာ ဆုိတဲ့ ေကာင္းမႈေတြကုိ သားတုိ႕ သမီးတုိ႕ အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်တယ္ေခၚတယ္လုိ႕ မွတ္ထားရမယ္ေနာ္။ အားလုံးက်မၼာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့