ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Tuesday, 24 June 2014

ေမာင္စိုးမင္းဦးေအာင္ ႏွင့္ ေမာင္သူရေအာင္ တို႕ကို ရွင္သာမေဏအျဖစ္သို႕သြတ္သြင္းခ်ီးေျမွာက္ျခင္း မဂၤလာစေသာ အလွဴေတာ္အခန္းအနား ဓါတ္ပုံမ်ား

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံစတီရယ္ေဒါျမိဳ႕၊ ရတနာ့ေအာင္ေျမဘုန္းေက်ာင္းယာယီ၌ ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘႏွစ္ပါးကိုအမွဴးထား၍ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေျမာက္ဦးျမိဳ႕၊တိမ္ညိဳေတာင္ပိုင္းေက်းရြာေန (ဦးေအးေမာင္+ေဒၚႏွင္းဆီဦး) ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဦးျမိဳ႕၊ ျမက္ရိပ္ကၽြန္းေက်းရြာေန ဦးေရႊသိန္း+ေဒၚလွၾကည္တို႕၏ေျမး ဦးေငြေအာင္( ကြယ္လြန္) +ေဒၚမိုးမိုးေအးေအာင္တို႕၏သား၊ညီမေဆာင္းႏွင္းျဖဴေအာင္၏အကို မ်ားျဖစ္ေသာ မာင္စိုးမင္းဦးေအာင္ ႏွင့္ ေမာင္သူရေအာင္ တို႕ကို ရွင္သာမေဏအျဖစ္သို႕သြတ္သြင္းခ်ီးေျမွာက္ျခင္း မဂၤလာစေသာ အလွဴေတာ္အခန္းအနား ဓါတ္ပုံမ်ား
 

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့