ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Sunday, 21 April 2013

၂၁-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႕ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ မွတ္တမ္း၂၁-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႕ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ မွတ္တမ္း
၁။ ကဆုန္လျပည့္ေန႕ ၂၄-၅-၂၀၁၃ ဘုရားအေနကဇာတင္ပြဲ
ဦးဇင္းမွ ဂ်ာမဏီသို႕ၾကြေရာက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ၾကိဳတင္ျပီးျပဳလုပ္ရန္ ၁၈-၅-၂၀၁၃ ေန႕တြင္ျပဳလုပ္ရန္။
ဆြမ္းအတြက္ေက်ာင္းတြင္ခ်က္ရန္ ႏွင့္ဆြမ္းဟင္းကိုတအိမ္လွ်င္ တမ်ိဳးစီစဥ္ခ်က္လုပ္လာရန္။
အစီအစဥ္
၈း၃၀ နာရီတြင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႕အေရာက္လာေရာက္ရန္
၁၀း၁၅ နာရီတြင္ ဘုရားအေနကဇာတင္အခန္းအနားစတင္
၁၁း၃၀ တြင္ ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းရန္။
ဖိတ္ၾကားမည့္အစီအစဥ္
ထရြန္းဟိန္းျမိဳ႕ရွိျမန္မာမိတ္ေဆြမိသားစုမ်ားအား ဦးခင္ေဇာ္မွ တာ၀န္ယူဖိတ္ၾကားရန္

၂။ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ ၁၅-ဇူလိုင္-၂၀၁၃ေန႕
ဆြီဒင္ႏိုင္ငံရွိဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားကဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဖြင့္ပြဲသို႕သြားေရာက္ႏိုင္မည့္သူမ်ား ရွိပါက ဦးခင္ေဇာ္ထံ ၅-ဇူလိုင္-၂၀၁၃ ေန႕ေနာက္ဆံုးထားအေၾကာင္းၾကားရန္ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကိစၥ စီစဥ္ရန္။
အလွဴေငြမ်ားကို ၁၂ ရက္ေန႕ေနာက္ဆံုးထားျပီးကိုေက်ာ္မိုးထံ လွဴဒါန္းေငြမ်ားေပးအပ္ရန္ႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ကို စတီရယ္ေဒါျမိဳ႕မွဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားလွဴဒါန္းသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္သည္။

၃။ အေထြေထြ။
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအတြက္၀ယ္ယူလွဴဒါန္းသည့္ ေငြစာရင္းႏွင့္ ပရိေဘာဂစာရင္း
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဆြမ္းပို႕ရန္ကိစၥ။
၂၁-၈-၂၀၁၃ ဗုဒၵဟူးေန႕ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႕        
၁၇ ရက္ စေနေန႕တြင္၀ါဆိုသဃၤန္းကပ္လွဴပြဲျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ၂၂ ရက္ေန႕ညေနပိုင္းတြင္ ၀ါဆိုပန္းကပ္ရန္။

အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူမ်ား
ဦးဇင္းထာ၀ရ နာယက ဆရာေတာ္
၁။ ခင္ေဇာ္
၂။ေဌးလြင္
၃။ ဇင္မာ
၄။ သႏၱာ
၅။ေက်ာ္မိုး
၆။ ဦးတင္ထြန္း
၇။ စိုးေလး
၈။ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဆြ
၉။ ႏိုင္ပန္းညံ
၁၀။ မင္းလြင္ဦး
၁၁။ လင္းလင္းေအး
၁၂။ေအာင္ခန္႕ေမာ္

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့