ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Sunday, 17 February 2013

၂၅.၃.၂၀၁၂ခုႏွစ္က ကြယ္လြန္းသြားေသာ ကုိေက်ာ္လွထြန္းအားရည္စူး၍ ေနာင္ေ၀ႏုိင္ငံစတီရယ္ေဒါ့ျမဳိ႕ေရာက္ ျမန္မာမိသားစု၏ ဆြမ္းကပ္ပြဲ အမွတ္တရဓါတ္ပုံမ်ား


No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့