ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Monday, 26 November 2012

စတီရယ္ေဒါျမဳိ႕ ရတနာေအာင္ေျမဘုန္းၾကီးေက်ာင္း(ယာယီ)၏ပထမအႀကိမ္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲႏွင့္ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴပြဲ (Trondheim,Stjørdal,Kristiansund,Norway)


No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့