ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Sunday, 7 October 2012

လူၾကီးႏွင့္လူငယ္

လူၾကီးႏွင့္လူငယ္
ငါေတာ္သည္၊
ငါတက္သည္ဟု
အျငင္းမပြား
အခ်င္းမမ်ားဘဲ
တုိင္းျပည္အတြက္ကုိသာ
ေရႈးရႈး၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
သင့္သည္။
ငါရွိေတာ႔ သူကအလိုလိုပါလာတယ္။ သူက ငါ႔ကို (သို႔မဟုတ္) ငါနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတဲ႔ ငါ႔မိဘ၊ ငါ႔ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မ၊ ငါ႔သား၊ ငါ႔သမီး၊ ငါ႔ဇနီး၊ ငါ႔လူမ်ိဳး၊ ငါ႔ႏိုင္ငံ၊ ငါ႔ဘာသာ တို႔ကိုထိလာေတာ႔ ငါကမၾကိဳက္။ မၾကိဳက္ေတာ႔ သူနဲ႔ ငါနဲ႔ ရုိက္ၾက၊ ႏွက္ၾက၊ သတ္ၾက၊ ပုတ္ၾကနဲ႔ အကြဲအၿပဲေတြၿဖစ္ေနၾကတာ ယခုမ်က္ဝါးထင္ထင္ ကမၻာအေရးအခင္းကိုၾကည္႔ရင္ သိတာထင္ရွားပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဆက္ၿပီး အသတ္အဖ်က္ေတြ၊ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈ႔ေတြဟာ မဆိုင္တဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္က အရပ္သားေတြ အထိနာရတယ္။ ေသရတယ္။ အိုးအိမ္ဆုံးရႈံးရတယ္။ ေနာက္ထပ္ဘယ္ေလာက္ထိဆက္ၿပီး ဆုံးရႈံးပ်က္ဆီးေနဦးမယ္ဆိုတာ မေၿပာႏိုင္ဘူး။ အားလုံး မိမိတို႔ေတြ ဒီကိစၥရဲ႔ တရားခံကို ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည္႔ေစခ်င္ပါတယ္။မိမိအၿမင္နဲ႔ အထင္ကိုေၿပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔ရဲ႔ ၿမတ္ဗုဒၶေဟာၾကား ဆုံးမထားတဲ႔ တရားေတာ္နဲ႔အညီ ေၿပာေနတာပါ။ အဓိကတရားခံက ငါဆိုတဲ႔ အတၱစြဲေၾကာင္႔ ဒီလိုမလိုအားအပ္တဲ႔ အေရးကိစၥေတြ ဆက္တိုက္ၿဖစ္ေနရတာပါ။ ၿမန္မာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြလိုလို ကံ ကံ၏အက်ိဳး၊အၿပစ္ေတြကိုနားလည္တယ္၊ သေဘာေပါက္တယ္ဆိုတာ ေၿပာစရာမလို။ ဝဋ္ဆိုတာကိုလည္း လက္ခံတယ္။ ငရဲဆိုတာကိုလည္း ယုံၾကည္ၾကတယ္။ သံသရာဝဋ္ေတြကေန ထြက္ႏိုင္တဲ႔ နည္းလမ္းေတြရွိတာဆိုတာလည္း သိၾကတယ္။ မလုပ္ႏိုင္ၾကေသးတာဘဲ ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ဆိုတာလည္း သိၾကတယ္။ ဘာကိုလုပ္ရင္ ကုသိုလ္ၿဖစ္မယ္။ ဘာကိုလုပ္ရင္ အကုသိုလ္ၿဖစ္မယ္ဆိုတာလဲ သိၾကတယ္။ ဆိုလိုတာက မိမိတို႔တေတြ ဗုဒၶဘာသာဝင္ၿဖစ္ခြင္႔ရၿပီး၊ အယူမွန္တာ.ကိုေၿပာခ်င္တာပါ။ အခုၿဖစ္ေနတဲ႔ တဖက္သတ္သေဘာထားကြဲလြဲ မိမိတို႔သိခြင္႔ရသလို မသိၾကဘူး။ ဘယ္ဟာကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္မွန္း ခြဲခြဲၿခားၿခား၊ ကြဲကြဲၿပားၿပားမသိၾကဘူး။ အယူေတြလြဲေနၾကတယ္။မိမိကိုယ္႔မဟုတ္လို႔ ကဲ႔ရဲ႔ၿပီးေၿပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္႔ကိုလည္း ခ်ီးမြမ္းၿပီး ေၿပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္႔ေတြလဲ လူလို႔သာေၿပာတာ အယူေတြလြဲေနၾကတာရွိပါတယ္။ () ကာေမသု မိစၦာစာရာကံ( သူတပါး သားမယားကိုဖ်က္ဆီၿခင္း)၊ အဒိႏၷာဒါနာကံ (သူတပါးပိုင္ ပစၥည္းဥစၥာကို ခိုးယူၿခင္း၊ လုယက္ၿခင္း)၊ ေနာက္ဆုံး ပါဏာတိပါတာကံ (သူ႔အသတ္သတ္ၿခင္း) ဆိုၿပီး ကံ()ပါးကို မ်က္ေမွာက္ဘဝမွာ က်ဳးလြန္ခဲ႔ၾကတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အၿပစ္ၾကီးေတြၿပဳလုပ္ခဲ႔ၾကတယ္။ ၿပဳေတာ႔ ၿပဳတဲ႔ကံအရိပ္ဟာ ဒီဘဝမွာပင္မက ေနာင္ဘဝေတြမွာသူတို႔ ခံၾကရေတာ႔မယ္။ ဒီဘဝမွာတင္ သူမ်ားကိုသတ္သလို သူတို႔လည္း ေသဒဏ္ၾကမၾကမသိ။ ဒါဟာ မိမိၿပဳလိုက္တဲ႔ ကံက အားၾကီးလို႔ ဒီဘဝမွာတင္ သူမ်ားမသတ္ဘဲ ကိုယ္႔လက္ခ်က္နဲ႔ပင္ ဘဝနိဂုံးခ်ဳပ္သြားရရွာတယ္။ တဖန္ ဘဝတပါးကို ကူးေၿပာင္းသြားတဲ႔ အသတ္ခံခဲ႔ရတဲ႔ သူဟာလည္း သူရဲ႔အတိတ္ကၿပဳခဲ႔ အကုသိုလ္ကံေၾကာင္႔ အခုလိုၿဖစ္ရတာလို႔ေၿပာရင္ တရားေတာ္နဲ႔ ကိုက္ညီေပလိမ္႔မယ္။ ဒါကိုမေက်နပ္လို႔ သူကိုယ္စား ၿပန္ၿပီးလက္တုန္႔ၿပန္လိုက္တဲ႔ လူတစုေၾကာင္႔ ထို႔အတူဘဲ က်ဴးလြန္တဲ႔သူေတြဟာ အကုသိုလ္ ဒုစရုိက္မ်ိဳးေစ႔ေတြကို ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ႔ၾကၿပီး၊ က်ဳးလြန္ခံၾကရတဲ႔ သူအပါအဝင္ က်န္သူအေပါင္းဟာ မိမိတို႔ရဲ႔အတိတ္ ဝဋ္ေၾကြးေတြကို ၿပန္လည္ေပးဆပ္ရတာလို႔ ဘုရားေဟာတရားေတာ္နဲ႔ အညီေၿပာရင္ မမွားဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ ပထမ က်ဴးလြန္တာက အယူကလည္းလြဲတယ္၊ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္လည္းမသိ။ အသိမပါ၊ သတိမရွိေတာ႔ ဒုစရုိက္တရားေတြကို က်ဳးလြန္ၾကတယ္။ အကုသိုလ္မ်ိဳးေစ႔ကို ဒီဘဝမွာ စိုက္ခ်သြားတယ္။ ေနာက္ က်ဳးလြန္သူလူတစုကေတာ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္၊ ကုသိုလ္လည္းသိတယ္၊ အကုသိုလ္လည္းသိတယ္၊ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကိုလည္း လက္ခံယုံၾကည္ၾကတယ္၊ ငရဲရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိၾကတယ္။ ဒါကို သိလ်က္နဲ႔ ဒုစရုိက္တရားေတြကို က်ဳးလြန္ၾကတယ္။ အကုသိုလ္မ်ိဳးေစ႔ကို သိလ်က္နဲ႔ သတိလက္လြတ္က်ဲခဲ႔ၾကတယ္။ သူမ်ားကိုသတ္သလို ကိုယ္လည္းေနာင္တဖန္ သံသရာခရီးမွာ ဝဋ္ခံၾကရေတာ႔မယ္။ ဒီဘဝ လူၿဖစ္ရက်ုဳိးရႈံးခဲ႔ၾကၿပီ။ အခ်ိန္မွီမၿပဳၿပင္ႏိုင္ရင္ ဆိုးသထက္ပိုလို႔သာ ဆိုးၾကေတာ႔မယ္။ သိလို႔ အကုသိုလ္ကိုက်ဴးလြန္တာဟာ မသိလို ႔က်ဳးလြန္တဲ႔သူထက္ ပိုုၿပီးအထိနာတယ္။ အၿပစ္လည္းၾကီးတယ္။ ဒါဟာ ငါဆိုတဲ႔ အတၱစိတ္ေတြကို ေရွ႔တမ္းတင္ၿပီး အရာရာကိုဆုံးၿဖတ္လို႔ အလြဲေတြၿဖစ္ကုန္ၾကတာပါ။ အယူေတြလြဲကုန္ၾကတယ္။ သတိေတြ လက္လြတ္ကုန္ၾကတယ္။ ဒါကို လက္ရွိၿဖစ္ေနတဲ႔ကမၻာအေရးအခင္းကို ကိုယ္တိုင္မပါဝင္ေသာ္လည္း ေဘးကေနၿပီး အားမလို၊ အားမရ၊ ငါအစြဲနဲ႔ ငါ႔လူမ်ဳိးထိမခံဘူးကြဆိုၿပီး လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓါတ္ၿပင္းၿပေနတဲ႔ လူေတြရွိၾကပါတယ္။ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ရင္ ကိစၥကိုဘဲ ထက္သလဲလဲ ရႊံေခ်ာက္ေရႏူးသလို အားရပါးရေၿပာၾက။ လႈံေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ႔ ဘက္ကေနၿပီး လုပ္တဲ႔သူေတြက တဖုန္။ ေသခ်ာၿပန္သုံးသပ္ၾကည္႔ေတာ႔ ေနာက္ဆုံးရလဒ္က တဖက္နဲ႔တဖက္ ေၿပေၿပလည္လည္ ေအးခ်မ္းစြာေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းၿခင္းမရွိၾကဘဲ တေယာက္ကိုတေယာက္ အၿငိဳးအေတးေတြနဲ႔ ရိုက္ၾကတယ္၊ သတ္ပုတ္ၾကတယ္၊ အိုးအိမ္ေတြပ်က္ဆီးၾကတယ္ဆိုတဲ႔ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈႈေတြနဲ႔ သံသရာမွာ ဝဋ္ခံရမယ္႔ မေကာင္းမႈ႔ဒုစရုိက္မ်ိဳးေစ႔သာ ပါသြားၾကမွာ။ အကုသိုလ္ဆိုတာ ကိုယ္တိုင္မက်ဳးလြန္ေပမယ္႔ သူတပါးကို ေၿမွာက္ထိုးပင္႔ေကာ္လုပ္တာလည္း လုပ္တဲ႔အေလ်ာက္ေတာ႔ အက်ိဳးေပးပါတယ္။ ဒီေတာ႔ စတီရယ္ေဒါျမဳိ႕သူျမဳိ႕သားေတြဟာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေအးခ်မ္းစြာတေယာက္နဲ႔တေယာက္ ညိႈႏႈိင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ၿဖစ္ေနတဲ႔အေရးကိစၥကို ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈ႔ေတြဆက္ၿပီးမၿဖစ္ရေလေအာင္၊ ေနာက္ၿပီး သံသရာကိုရွည္တထက္ရွည္ေစမယ္႔ အကုသိုလ္မ်ိဳးေစ႔ေတြ ဆက္ၿပီးခ်ေနတာကို ရပ္တန္႔သြားႏိုင္ေစရန္ အေကာင္းၿမင္ဝါဒဘက္မွ ဆႏၵၿပဳရင္း အတၱစြဲႏွင္႔ အယူလြဲဆိုတဲ႔ပိုစ္ကို ယခုၿဖစ္ေနတဲ႔ အစုိးျမင္၀ါဒအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
အတၱစြဲကို ပယ္ႏိုင္သမွ်ပယ္သတ္ႏိုင္၍ အယူမွန္ၿဖင္႔ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲအေပါင္းတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။

စတီရယ္ေဒါျမဳိ႕ စံကင္း

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့