ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Wednesday, 3 October 2012

ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္မွာ ရခဲျခင္း အရာငါးမ်ိဳး သုိ႕မဟုတ္ ေနာ္ေ၀လူမ်ဳိးႏွင့္စကားေျပာျခင္။


မေန႕ကေတာ့ ဦးဇင္းရဲ႕ ယာယီေက်ာင္းေလးကုိ ႏုိင္ငံျခားသား ေနာ္ေ၀လူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဒါကာမၾကီး ေဒၚခင္ခင္၊သမီးျဖစ္သူအတူေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။သူကုိယ္သူ မိတ္ဆက္ပါတယ္။သူဟာ ဘာသာမွာကုိးကြယ္ၾကဳံသူ မဟုတ္ေၾကာင္း ခင္ဗ်ားတုိ႕ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ေတြေန႕စဥ္ေန႕တုိင္း ဗုဒၶဘုရားရွင္ကုိ ပူေဇာ္တ့ဲ ၀တ္ျပဳက်မ္းရွိသလား၊ အဲဒီအထဲမွာေရာ ဘာေတြပါသလဲ၊စသည့္ ေမးခြန္ေတြ စတင္လာပါတယ္။မိမိအေနနဲ႕ကေတာ့အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေမးေလ့ေမထရွိေသာ ေမး
ခြန္းျဖစ္သည္။

ဘာသာတုိင္းမွာရွိၾကတယ္ေနာ္၊ က်ေနာ္တုိ႕ ခရစ္ယာန္ေတြဆုိရင္ ဘဂ၀တ္ဂီတလာ ကဗ်ာေတြကုိ ရြတ္ဖတ္ျပီး က်ေနာ္တုိ႕ ေဒ၀တာေတြကုိ ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ ဟိႏၵဴ၊ မူဆလင္ေတြလဲ ရွိၾကပါတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ ၀တ္ျပဳက်မ္းေတြေပါ့၊ ထုိေမးခြန္းမ်ားကုိ ၾကားရေသာအခါ ျမတ္ဗုဒၶေန႕စဥ္ က်င့္သုံးရမည့္ ရြတ္ဖတ္စရာ က်င့္၀တ္ျပက်မ္း ရယ္လုိ႕ မရွိပါ။

ကုိယ္ပုိင္ ျမတ္ႏုိးရာက်မ္းဂန္လာ စကားေတာ္၊ ပါဠိေတာ္နဲ႕ ေလွ်ာ္သလုိရွိခုိးပူေဇာ္မႈျပဳၾက ပါတယ္လုိ႕ သာေျဖရသည္။ စိတ္ထဲတြင္ေတာ့ သိပ္ျပီး ဘ၀င္မက်လွပါ။ အဘိဏွသုတ္ေတာ္လာတရားေတာ္ သည္လည္း ေန႕စဥ္ က်င့္သုံးရမည့္ ဆင္ျခင္နည္းကုိသာ ေျပာသည္။ ထုိတရားေတာ္လာ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေကြကြင္းရျခင္း၊ ေနာက္ဆုံးေသဆုံးရျခင္းမ်ားကုိလည္း ရွင္မျပလုိျပန္၊ ထုိ႕အျပင္ ဆုိပါတရားေတာ္ ကုိ ေန႕စဥ္ေဟာျဖစ္သည္ဟု ေသခ်ာမသိရျပန္။

သုိ႕ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေန႕စဥ္ေဟာေသာ တရားေတာ္ရွိသည္။ ရဟန္းေတာ္ေပါင္းျခံရံလွ်က္ ျမိဳ႕၊ ရြာ၊ ေက်းေတာအရပ္မ်ားသုိ႕ ဆြမ္းခံၾကြေတာ္မူသည္။

ဘုရားရွင္ ဆြမ္းခံအျပန္ ေျခေဆး အင္ပ်ဥ္တြင္ ေျခေဆးေတာ္မူရင္း မိန္႕ၾကားေလ့ရွိေသာ တရားေတာ္မွာ ဒုလႅဘ တရားငါးပါးျဖစ္သည္ကုိ သတိရမိသည္။ ထုိအသိေလးကုိပင္ အေမးရွင္နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ေန႕စဥ္ပင္ မိမိ၏ တပည့္သား၊ သာ၀ကတုိ႕အား ရခဲေသာ အျဖစ္ငါးမ်ိဳး ကုိေဟာၾကားေၾကာင္း စကားပလႅင္ခံေျပာရသည္။


၁၊ ဘုရားရွင္ပြင့္ထြန္းပြင့္ေပၚဖုိ႕ ခက္ခဲပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဘုရားႏွစ္ဆူလည္း ပြင့္ေပၚရုိး မရွိပါ။ ဘုရားျဖစ္ ရန္ ေကာင္းမႈမ်ားစြာကုိ ကမၻာေပါင္းမ်ားစြာျပဳလုပ္ျပီးမွ ဘုရားျဖစ္ရေၾကာင္း ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား အရ ဘုရားမပြင့္ ေသာ ကမၻာမ်ားရွိေၾကာင္းရွင္းျပရသည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ လူသားကုိ အဓိက ထားျပီး ေလာက၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ၊ ပဋိပကၡကင္းရွင္းေရးကုိေဖာ္ေဆာင္ေၾကာင္း ရွင္းျပရပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ပြင့္ထြန္းေတာ္မူလာျခင္းသည္ ပထမ အခက္ဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိရခဲစြာေသာ အခြင့္ထူးၾကီးကုိ မေမ့မေလွ်ာ့ဆင္ျခင္ရမည္ဟု ရွင္းျပရသည္။

၂၊ ဘုရားပြင့္တ့ဲ ကာလမွာ လူျဖစ္ဖုိ႕လဲ ခက္ခဲပါတယ္။ လူျဖစ္ဦးေတာ့ ဘုရားမွန္းသိႏုိင္တ့ဲ အသိဉာဏ္ပါ သူျဖစ္ဖုိ႕မလြယ္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္တြင္ လူ႕အျဖစ္ကုိရျခင္းသည္ အၾကီးမားဆုံး ကံေကာင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပရသည္။
ဗုဒၶဘုရားရွင္ကလူ႕ဘ၀သည္ အထက္လမ္းသုိ႕တက္လွမ္း ေရာက္ႏုိင္ရန္ အစပ်ိဳးရာဌာနျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာျပရသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ လူ႕အျဖစ္ရေနျခင္းသည္ ေန႕တုိင္းဆင္ျခင္ စရာျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတုိ႕ရရွိထားေသာ ဘ၀ကုိ အခ်ည္းႏွည္းမျဖစ္ေစဖုိ႕ ဘုရားဆုံးမပါတယ္။

ဗုဒၶသာ၀က မ်ားအေနႏွင့္ ဒုတိယေျမာက္ျဖစ္ေသာ လူ႕အျဖစ္ကုိ ေန႕စဥ္ေန႕တုိင္း ဆင္ျခင္ရေၾကာင္း ရွင္းျပရသည္။၃။ ဗုဒၶဘာသာလမ္းစဥ္တြင္ လူအမ်ားရွိေသာ္လည္း အိမ္ရာတည္ေထာင္လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြာျပီး ရဟန္းျပဳဖုိ႕ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာဦးေရႏွင့္ေျပာလွ်င္ တစ္ရာတစ္ေယာက္ ရဟန္းေတာ္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းရွင္း ျပရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရသန္းေျခာက္ဆယ္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိတြင္ ငါးသိန္းေလာက္သာ ရဟန္းေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားပြင့္ထြန္းရာအိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ရဟန္းေတာ္ဦးေရ လူဦးေရႏွင့္ စာေသာ္ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေၾကာင္းရွင္းရသည္။

ရဟန္းေတာ္ျဖစ္လာျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေထာက္ အကူျပဳေၾကာင္းရွင္းျပရသည္။
အမ်ား အက်ိဳး ေဆာင္မ်ားေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပရသည္။

၄။ ဗုဒၶ အဆုံးအမမ်ားျပန္႕ပြားျပီး၊ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္လုိေသာ စိတ္( သဒၶါ) ရွိရန္ခက္ခဲေၾကာင္း သည္ ေလးခုေျမာက္ရခဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပရသည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ခြဲျခားမရ ေၾကာင္းရွင္းျပရသည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္ အသြင္အျပင္အားျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ခ့ဲရေသာ္လည္း အႏုလက္ရာ၊ စာေပ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အလွ၊ လူသားစာနာမႈ၊ ညီညြတ္ျခင္းစသည့္စြမ္အားမ်ားေပ်ာက္ကြယ္ခ့ဲျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ထုိအေၾကာင္းအရာ မ်ားသည္ သဒၶါတရားအားေကာင္းေသာ ဗုဒၶသာ၀ကမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရဟန္းေတာ္၊ ရွင္ဘုရင္၊ လူဥပါသကာ မ်ား၏ ခုိင္ျမဲေသာ ယုံၾကည္ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပရသည္။

အမ်ားေဆာင္လုိေသာ စိတ္ရွိျခင္းသည္ ေန႕စဥ္ဆင္ျခင္ရမည့္ ရခဲေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ ရသည္။ ဤသုိ႕ဆင္ျခင္လုိက္ျခင္းျဖင့္ မရေသးေသာသဒၶါတရားမ်ားျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္ေၾကာင္းလည္းရွင္းျပရ သည္။

၅။ ေလာကီလူ႕ဘ၀အရႈပ္ အေထြးမ်ားထဲမွ လြတ္ေျမာက္လုိေသာ ဆႏၵသည္လည္း ရခဲေသာ တရား ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းရျပန္သည္။ လြတ္ေျမာက္ေရးတရားကုိလုိက္နာလုိေသာ အသိသည္ ထူးျခားေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ႏွင့္ေခတ္ျပိဳင္ ဘုရား အမည္ခံမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္ေသာလမ္းမွား တရားေတာ္ မ်ား ေနာက္သုိ႕ မလုိက္မိရန္ ၾကီးမားေသာ အသိျဖင့္ သတိထားရသည္။

ဘုရားရွင္တရားေတာ္သုိ႕ လုိက္ပါက်င့္ေဆာင္လုိေသာ စိတ္ဓာတ္သည္ အလြန္ခက္ခဲျပီး လုိက္နာက်င့္ သုံး ႏုိင္ပါကလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ား၏ ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ အျငိမ္းဓာတ္(နိဗၺာန္)ကုိရရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊

အျခား ဘာသာ၀င္မ်ား နည္းတူ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုသည္ ဤရခဲေသာ အရာငါးမ်ိဳးကုိ ေန႕စဥ္ ဆင္ျခင္ၾကေၾကာင္း ရွင္းျပရသည္။
ပါဠိဘာသာအားျဖင့္


၁။ ဗုဒၶပၸါေဒါ ဒုလႅေဘာ၊
၂၊ မႏုႆတၱဘာေ၀ါ ဒုလႅေဘာ၊
၃၊ ပဗၺဇိတဘာေ၀ါ ဒုလႅေဘာ၊
၄၊ သဒၶါသမၸတၱိဘာေ၀ါ ဒုလႅေဘာ၊
၅၊ သဒၶမၼသ၀နံ ဒုလႅဘံ၊

ဟုဆင္ျခင္ရေၾကာင္းရွင္းျပရသည္။
ဤသုိ႕မိမိတုိ႕ဆင္ျခင္ျခင္းသည္ အျခားဘာသာမ်ားက့ဲသုိ႕ ဆုလဒ္တစ္ခုရလုိ၍ မဟုတ္ေၾကာင္း၊နတ္ေဒ၀တာ၊ ဖန္ဆင္းရွင္တုိ႕၏ အေထာက္အပ့ံကုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ကမိမိကုိယ္ကုိယ္ကုိ အားကုိးဖုိ႕သာ ညႊန္ၾကားသျဖင့္ ဗုဒၶလမ္းစဥ္မ်ားသည္ လူသားမ်ားႏွင့္ ပုိမုိနီးစပ္ေၾကာင္း ရွင္းျပလုိက္ျပီး။ထုိ႕ေန႕အတြက္ကေတာ့ မိမိထံေရာက္ရွိလာေသာ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသားသည္ အျပဳံးမ်ားျဖင့္ သူကုိယ္ အခုလုိအခ်ိန္ေပးေဆြးေႏြးတာကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားအားထုတ္ခ်င္းေၾကာင္း သူတုိ႕ႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေယာဂအက်င့္ရွိေၾကာင္း မိမိအေနနဲ႕ တရားစခန္းျပဳလုပ္ရန္ အစဥ္စီရွိပါလား ရွိခဲ့ရင္ သူအားဖိတ္ၾကားပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံျပီး ျပန္သြားေလရဲ႕။မိမိလည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြကုိတဆင့္ရွင္ျပခြင့္ရလုိက္လုိ ဒါကာမၾကီး ေဒၚခင္ခင္နဲ႕သမီးျဖစ္သူအား အထူးပင္ေက်းဇူးရပါတယ္။
28092012

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့