ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Tuesday, 2 October 2012

အပယ္မက်ႏူိင္တဲ႔ ကုသုိလ္(၇)မ်ဳိး

အပယ္မက်ႏူိင္တဲ႔ ကုသုိလ္()မ်ဳိး

(၁) ဘုရား တရား သံဃာ သံရဏဂုံသုံးပါး စြဲၿမဲတဲ႔ပုဂၢိဳလ္
(၂) ငါးပါးသီလၿမဲေသာ ပုဂၢိဳလ္
(၃) အာရုံဆြမ္း ေနဆြမ္း ေန႔စဥ္ လွဴဒါန္းတဲ႔ပုဂၢိဳလ္
(၄) စာေရးတံမဲ လွဴဒါန္းတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္
(၅) ၀ါဆုိသကၤန္းလွဴဒါန္းတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္
(၆) ေရတြင္းေရကန္ လွဴဒါန္းတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္
(၇) ေက်ာင္းေဆာင္လွဴဒါန္းတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္
အဲဒီပုဂၢိဳလ္မ်ား ေသရင္ အပယ္မက်ပါဘူး လွဴတဲ႔အခါမွာစိတ္ထားတက္ဖုိ႔ေတာ႔လုိပါတယ္.

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့