ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Thursday, 4 October 2012

ရဟန္းေတာ္မ်ား ေခါင္းရိတ္ၾကရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း(ဘာသာေရး)


ဒီေန႕ေတာ့ ေက်ာင္းကျပန္လာေတာ့ ေနာ္ေ၀ေရာက္ ျမန္မာကေလးငယ္ေလးတစ္ေယာက္က အမွတ္မထင္ ရဟန္းေတာ္ေတြ ကုိရင္ေလးေတြ သီလရွင္ေလးေတြ ဘာေၾကာင့္ေခါင္းရိတ္ ၾကရတာလဲဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေလးကုိ သိေစခ်င္ပါတယ္။အဲဒီအေၾကာင္းကုိ အရွင္နာဂသိန္ေထရ္ေလာင္းလ်ာ သူငယ္ေလးက ေမးလုိ႔ အရွင္ေရာဟနေထရ္ က ေျဖၾကားထားတဲ့ ဆံပင္မွာ ဗလိေဗာဓ ေၾကာင့္ၾကဖြယ္အျပစ္ ၁၆ ပါးရွိတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ အဲဒီ (၁၆)ပါးေသာ အျပစ္ေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ကုိရင္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား ေခါင္းရိတ္ၾကရတာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဲဒီအျပစ္ တစ့္ဆယ္ေျခာက္ပါးက ဘာေတြလဲလုိ႔ဆုိတာကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္ျပလုိက္ပါတယ္။

() ဆံပင္ကုိ တန္ဆာဆင္ရျခင္း။
() ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ျပဳျပင္ရျခင္း(ယခုေခတ္အလုိ ဆံပင္ေျဖာင့္ျခင္း ေကာက္ျခင္း)
() ဆီလိမ္းရျခင္း။
() ေခါင္းေလ်ွာ္ရျခင္း။
() ပန္းပန္ရျခင္း။
() ေခါင္းလိမ္းဆီေမႊးသုတ္လိမ္းရျခင္း။
() ေခါင္းေလွ်ာ္ရန္ ကင္ပြန္းသီး ဆီ စသည္တုိ႔ျဖင့္ (ထုံရ)ႏွဲရျခင္း။
() သဖန္းခါးသီးရွာရျခင္း။
() သ်ွစ္သ်ွားသီးရွာရျခင္း။
(၁၀) ဆံပင္နက္ေအာင္ ေဆးဆုိးရျခင္း။
(၁၁) ဦးေသ်ွာင္ထုံးရျခင္း။
(၁၂) ဘီးျဖင့္ ျဖီးရျခင္း။
(၁၃) ျပဳရ၊ျပင္ရျခင္း။
(၁၄) ထုံးျပီး ဦးေသ်ွာင္ကုိ အခါအားေလ်ွာ္စြာျပန္ျပင္ရျခင္း။
(၁၅) သန္းရွာျခင္း၊
(၁၆) ဆံပင္က်ြတ္ခဲ့ေသာ္ ျပတ္ခဲ့ေသာ္ စုိးရိမ္ရျခင္း။


ပင္ပန္းရျခင္း၊ ငုိေၾကြးျမည္တမ္းရျခင္း၊ ရင္ဘတ္စည္တီးရျခင္း ညည္းတြားရျခင္း လြန္စြာေတြေဝရျခင္း  တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကုိရင္မ်ား သီလရွင္မ်ား ဆံပင္မ်ားရွိေနပါက ၾကည္ညုိဖြယ္မျဖစ္သလုိ ထုိဆံပင္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ပုိကာ အခ်ိန္မ်ားစြာေပးရကာ ပရိယတၱိအလုပ္မ်ားကုိေကာင္းစြာမလုပ္နုိင္သလုိ ပဋိပတ္ဆုိတဲ့ ဝိပႆနာအလုပ္မ်ားကုိလည္းအားေလ်ာ့ေစပါတယ္။ဒီအျပစ္ေတြေၾကာင့္သာသနာကုိဝင္ရင္ေခါင္းရိတ္ၾကရတာျဖစ္တယ္။

ကုိးကား .... မင္းဘူးအရွင္ကဥၥန(ဘာသာေရးျပႆနာအေျဖ)စာအုပ္စတီရယ္ေဒါျမဳိ႕ စံကင္း

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့