ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Monday, 15 October 2012

သီတင္းကြ်တ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ႏွင့္ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲ ဖိတ္ၾကားျခင္း

သီတင္းကြ်တ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ႏွင့္ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲ ဖိတ္ၾကားျခင္း
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ STJØRDALျမဳိ႕ရွိ ရတနာေအာင္ေျမ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း(ယာယီ)တြင္ သီတင္းကြ်တ္ မီးထြန္းပြဲေတာ္ႏွင့္ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲအား ေအာက္ပါ အစီအစဥ္ အတုိင္းက်င္းပမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား အားေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္
အစီအစဥ္။၂-၁၀-၂၀၁၂
အခ်ိန္။ေန႕လယ္-၂နာရီမွညေန-၆နာရီအထိ
ေနရာ ။ရတနာေအာင္ေျမဘုန္းၾကီးေက်ာင္း(ယာယီ) Heggelia.5. 7500 STJØRDAl
မွတ္ခ်က္။ ။အသက္၆၀ႏွင့္အထက္လူၾကီးမ်ားကုိပူေဇာ္ခံအျဖစ္သက္မွတ္ပါသည္။
ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္းမိသားစု
STJØRDAl
Contact person
Ma Thanda 98434156
Lin Lin Aye 98067956
U Tin Htun 48288546
Ko Htay Lwin 98868366 ဓါတ္ပုံအား အင္တာနက္ကရယူပါသည္။ 

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့