ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Saturday, 3 November 2012

လူေတြ လိုက္နာရမယ့္ '' ဟီရိ၊ ၾသတၱပ '' ဆုိတဲ့ တရားနွစ္ပါး အရွက္နဲ ့အေၾကာက္

လူေတြ လိုက္နာရမယ့္ '' ဟီရိ၊ ၾသတၱပ '' ဆုိတဲ့ တရားနွစ္ပါးဟာ '' အရွက္နဲ ့အေၾကာက္ '' ကုိေျပာတာ။ဘယ္ေနရာမွမဆုိ ရွက္တတ္ ေၾကာက္တတ္ရမယ္လို ့ဆုိလိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ေလာကမွာအျပစ္ရွိတာေတြကုိ လုပ္တာ ရွက္စရာ၊ အျပစ္ရွိတာ၊ ပညာရွိမ်ား ကဲ့ရဲ့မွာကုိ
ေၾကာက္တာဟာေၾကာက္စရာေတြပါ။ အျပစ္မရွိတဲ့ အလုပ္ ကုိလုပ္တာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး၊ သူေတာ္ေကာင္းတို့ခ်ီးမြမ္းတဲ့အလုပ္ေတြကုိ လုပ္တာ ေၾကာက္စရာမဟုတ္ဘူး။ အဲ့လုိ ခြဲျခားျပီးသိရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အျပစ္လည္းမရွိ၊လုပ္လည္းလုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ကုိလုပ္ရမွာ ရွက္ေနတဲ့လူတစ္ခ်ိဴ ့ကို ေတြ ့ဖူးမွာေပါ့။မရွက္သင့္တာကုိရွက္တယ္။

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့