ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Saturday, 27 October 2012

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ စတီရယ္ေဒါျမဳိ႕ ရတနာေအာင္ေျမဘုန္းၾကီးေက်ာင္း (ယာယီ)တြင္ သီတင္းကြ်တ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ႏွင့္ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲဓါတ္ပုံမ်ား


No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့