ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Tuesday, 2 October 2012

ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္းလစဥ္ဆြမ္းအလွည့္က် အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း
စာၾကြင္း -  ျမန္မာေဖာင့္မရွိေသာ  စက္မ်ားတြင္လည္း  အဆင္ေျပေျပ ၾကည့္ရွဳ႕ႏိုင္ရန္အတြက္  က်မအလြမ္းျမိဳ႕ (http://alwanmyolay.blogspot.com/) မွေမတၱာေရွထား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ တင္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ား၏အမည္မ်ား ယခုေဖာ္ျပပါ စာရင္းတြင္  မပါဘဲက်န္ခဲ့လွ်င္  အရွင္ထာဝရ (သို႔) ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္းသို႔  ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား ေပးပါရန္ ေက်ာင္း၏ကိုယ္စား  က်မအလြမ္းျမိဳ႕ မွ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ အလွဴရွင္မိသားစုမ်ား  ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ  က်န္းမာခ်မ္းသာ ၾကပါေစ။


မွတ္ခ်က္ - အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခက္အခဲ့မ်ားရွိခဲ့ရင္ ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္းသုိ႔ ဖုန္းဆက္   အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္
ေက်ာင္းဖုန္း။ ၇၄၆၀၂၀၇၉
အရွင္ထာ၀ရ။ဖုန္း 0047 45554784

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့